Funk. för FTP-överf.

Det går att ställa bildöverföring via en FTP-servern och att överföra bilder till FTP-servern. Grundläggande kunskap om FTP-servrar krävs.

Se ”FTP Help Guide” för närmare detaljer.
http://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/

  1. MENU(Nätverk) → [Funk. för FTP-överf.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

FTP-överföring:
Används för att ansluta kameran till nätverket och överföra bilder till FTP-servern. (Flera bilder/Alla sky bilder m d datum /Alla bilder m detta datum /Alla bilder i denna mapp /Alla skyd bilder på media /Alla bilder på media )
Visa FTP-resultat:
Används för att se resultatet av den senaste FTP-överföringen.
Välj FTP-server:
Används för att ställa in destinations-FTP-servern.
FTP-server 1/FTP-server 2/FTP-server 3:
Används för att ställa in FTP-server 1 – 3.

OBS!

  • Beroende på vilken version av kamerans systemmjukvara (firmware) som användes när bilderna skyddades kan det hända att det inte går att överföra bilderna.
    Uppdatera systemmjukvaran till den senaste versionen, och skydda sedan bilderna igen.