Konturframhävn.färg

Används för att välja färg för konturframhävningsfunktionen vid tagning med manuell skärpeinställning eller direkt manuell skärpeinställning.

  1. MENU(Kamerainst.1) → [Konturframhävn.färg] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Rött:
Konturerna framhävs i rött.
Gult:
Konturerna framhävs i gult.
Vitt:
Konturerna framhävs i vitt.