Image Data Converter

Med hjälp av Image Data Converter går det att göra följande:

  • Det går att bearbeta och redigera bilder som är lagrade i RAW-format och göra olika korrigeringar för till exempel tonkurvan och bildskärpan.
  • Det går att justera bildernas vitbalans och exponering, använda [Kreativa inst.], m.m.
  • Det går att lagra stillbilderna som visats och redigerats på datorn.
    Det går att spara stillbilderna antingen i RAW-format eller i ett mer allmänt filformat.
  • Det går att visa och jämföra RAW-bilderna och JPEG-bilderna som produkten har lagrat.
  • Det går att rangordna bilder i fem nivåer.
  • Det går att lägga till färgade etiketter.