Fördelarna med automatisk tagning

Den här kameran är utrustad med [Intelligent auto]-läge.

(Intelligent auto):
Används för att ta bilder med automatisk scenigenkänning.


OBS!

  • I [Intelligent auto]-läget ställs de flesta funktionerna in automatiskt och går inte att ändra själv.