Objektivadaptern LA-EA1/LA-EA3

När objektivadaptern LA-EA1 (säljs separat) eller LA-EA3 (säljs separat) används går det att använda följande funktioner.

Tagning i fullt format:

LA-EA1: Går inte att använda

LA-EA3: Går bara att använda med objektiv som är kompatibla med tagning i fullt format

Autofokus:
Går endast att använda tillsammans med SAM/SSM-objektiv

AF-system:
Fasavkänning vid AF/Kontrast AF

AF/MF-omkoppling:
Går att ändra med hjälp av omkopplaren på objektivet.

Fokusläge:
Enbilds-AF/Kontinuerlig AF*

*Denna inställning är inte möjlig när punkten [AF-system] är inställd på [Kontrast AF].


  • När en objektivadapter används och kameran är inställd på filmläget fungerar autofokusen bara när man trycker ner avtryckaren halvvägs eller när [AF På]-funktionen är aktiverad.
  • Om du använder en objektivadapter i filmläget, så ställ in bländaren för hand.

Skärpeinställningsområden som går att använda:

När punkten [AF-system] är inställd på [Fasavkänning vid AF]:
[Brett]/[Mitten]/[Flexibel punkt]

  • Alla sorters skärpeinställningsområden går att använda om kamerans systemmjukvara (firmware) är version 3.00 eller senare.


När punkten [AF-system] är inställd på [Kontrast AF]:
[Brett]/[Zon]/[Mitten]/[Flexibel punkt]/[Utökad flexib. punkt]


SteadyShot:
I kameran