Bländardrift i AF (stillbild)

Kamerans bländardrivsystem ändras för att prioritera autofokusföljningsförmågan eller för att prioritera tystnad (gäller endast när ett kompatibelt objektiv är monterat).
Denna funktion går att använda om kamerans systemmjukvara (firmware) är Ver. 3.10 eller senare.

  1. MENU(Kamerainst.1) → [Bländardrift i AF] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Standard:
Det vanliga bländardrivsystemet används.
Fokusprioritet:
Bländardrivsystemet ändras för att prioritera autofokusförmågan. Vid kontinuerlig tagning med den elektroniska slutaren gör läget [Fokusprioritet] det möjligt att hålla skärpan inställd hela tiden med ett bländarvärde högre än F11.
Tyst prioritet:
Kamerans bländardrivsystem ändras för att prioritera tystnad så att ljudet från bländardrivsystemet blir svagare än [Standard].

OBS!

  • När läget [Fokusprioritet] är valt under kontinuerlig tagning kan det hända att det hörs ljud från bländardrivsystemet, att tagningshastigheten sjunker, eller att skärmen flimrar. Om du vill undvika sådana problem så ändra inställningen till [Standard].
  • När läget [Tyst prioritet] är valt kan det hända att skärpeinställningshastigheten sjunker, och det kan vara svårare att ställa in skärpan på motivet.
  • Skärpan låses på inställningen för den första bilden när punkten [Bländardrift i AF] är inställd på [Standard] eller [Tyst prioritet], och bländarvärdet är högre än F11.
  • När punkten [Slutartyp] är inställd på [Mekanisk slutare] går det inte att välja [Fokusprioritet].
  • Vid enbildstagning med punkten [Slutartyp] inställd på [Auto] drivs bländaren av [Standard]-systemet även om [Fokusprioritet] är valt.
  • [Bländardrift i AF] går inte att använda om det använda objektivet inte är kompatibelt med den funktionen.