USB-strömförsörjn.

Används för att ställa in om produkten ska förses med ström via mikro-USB-kabeln när produkten ansluts till en dator eller annan USB-apparat.

  1. MENU (Installation) → [USB-strömförsörjn.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Produkten förses med ström via mikro-USB-kabeln när produkten ansluts till en dator, osv.
Av:
Kameran förses inte med ström via mikro-USB-kabeln när den är ansluten till en dator eller liknande. När den medföljande nätadaptern används matas det ström till kameran även om [Av] är valt.

OBS!

  • Sätt i batteripaketet i produkten för att driva den via en USB-kabel.