FINDER/MONITOR

Används för att ställa in metoden för att växla mellan visning i den elektroniska sökaren och på bildskärmen.

  1. MENU(Kamerainst.2) → [FINDER/MONITOR] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
När man tittar i den elektroniska sökaren reagerar ögonsensorn och visningen ändras automatiskt till den elektroniska sökaren.
Sökare(manuell):
Bildskärmen släcks och bilden visas enbart i den elektroniska sökaren.
Skärm(manuell):
Den elektroniska sökaren släcks och bilden visas på bildskärmen hela tiden.

Tips

  • Det går att ställa in [FINDER/MONITOR]-funktionen för önskad knapp.
    MENU(Kamerainst.2) → [Spec.knapp(Tagn.)] → ställ in [Välj Finder/Monitor] för önskad knapp.
  • För att stänga av den automatiska växlingen av visningssättet med hjälp av ögonsensorn ställer man in [FINDER/MONITOR] [Sökare(manuell)] eller [Skärm(manuell)].

OBS!

  • När bildskärmen är utdragen upptäcker inte ögonsensorn att ögat närmar sig även om punkten [FINDER/MONITOR] är inställd på [Auto]. Bilden fortsätter att visas på bildskärmen.