Inspelningsbar tid för filmer

I nedanstående tabell anges den ungefärliga totala inspelningstiden vid användning av ett minneskort som är formaterat i den här kameran. Värdena kan variera beroende på tagningsförhållandena och vilken sorts minneskort som används.

Inspelningstiderna när punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S 4K], [XAVC S HD] och [AVCHD] gäller vid tagning med punkten [Dubbelinsp. av video] inställd på [Av].

(h (timme), m (minut))

8 GB 16 GB 32 GB 64 GB
XAVC S 4K 30p 100M/25p 100M 9 m 15 m 35 m 1 h 15 m
XAVC S 4K 30p 60M/25p 60M 15 m 30 m 1 h 2 h 5 m
XAVC S 4K 24p 100M* 9 m 15 m 35 m 1 h 15 m
XAVC S 4K 24p 60M* 15 m 30 m 1 h 2 h 5 m
XAVC S HD 120p 100M/100p 100M 9 m 15 m 35 m 1 h 15 m
XAVC S HD 120p 60M/100p 60M 15 m 30 m 1 h 2 h 5 m
XAVC S HD 60p 50M/50p 50M 15 m 35 m 1 h 15 m 2 h 35 m
XAVC S HD 30p 50M/25p 50M 15 m 35 m 1 h 15 m 2 h 35 m
XAVC S HD 24p 50M* 15 m 35 m 1 h 15 m 2 h 35 m
AVCHD 60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 40 m 1 h 25 m 3 h 6 h
AVCHD 60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 55 m 2 h 4 h 5 m 8 h 15 m
AVCHD 60p 28M(PS)/50p 28M(PS) 35 m 1 h 15 m 2 h 30 m 5 h 5 m
AVCHD 24p 24M(FX)/25p 24M(FX) 40 m 1 h 25 m 3 h 6 h
AVCHD 24p 17M(FH)/25p 17M(FH) 55 m 2 h 4 h 5 m 8 h 15 m
MP4 1920x1080 60p 28M/1920x1080 50p 28M 35 m 1 h 15 m 2 h 35 m 5 h 20 m
MP4 1920x1080 30p 16M/1920x1080 25p 16M 1 h 2 h 4 h 10 m 8 h 25 m
MP4 1280x720 30p 6M/1280x720 25p 6M 2 h 35 m 5 h 20 m 10 h 55 m 22 h

*Gäller endast när punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på NTSC.

 • Det går att spela in oavbrutet i ungefär 29 minuter i taget (begränsat av produktspecifikationerna).
  Den kontinuerliga inspelningsbara tiden kan vara annorlunda i följande fall:
  • När filformatet är inställt på MP4 (28M): Ca. 20 minuter (begränsat av en maximal filstorlek på 4 GB).
  • Vid inspelning av slow motion/quick motion-filmer: Inspelningen avbryts automatiskt när den inspelade filen blir ungefär 29 minuter lång (dvs. när uppspelningstiden för filmen blir ungefär 29 minuter). (Inspelningen avbryts automatiskt när den inspelade filen kommer upp i ungefär 15 minuter om punkten [Inspelningsinst.] är inställd på [60p/50p] och punkten [Bildhastighet] är inställd på [30fps/25fps].)
 • Tiderna för slow motion/quick motion-inspelning är uppspelningstiden, och inte inspelningstiden.

OBS!

 • Den inspelningsbara tiden för filmer varierar eftersom den här kameran spelar in med VBR (Variable Bit-Rate (variabelt bittal)), som gör att bildkvaliteten automatiskt justeras i förhållande till scenen som spelas in. När man filmar ett motiv som rör sig snabbt blir bilden tydligare, men samtidigt sjunker den möjliga inspelningsbara tiden eftersom det går åt mer minne för inspelningen. Den inspelningsbara tiden varierar även beroende på tagningsförhållandena, motivet, och inställningarna för bildkvaliteten och bildstorleken.
 • De angivna inspelningsbara tiderna gäller vid användning av ett minneskort från Sony.

Att observera angående kontinuerlig filminspelning

 • Filminspelning med hög bildkvalitet och kontinuerlig tagning på hög hastighet drar mycket ström. Det medför att temperaturen stiger inuti kameran efterhand som man spelar in, i synnerhet vid bildsensorn. I sådana fall stängs kameran av automatiskt eftersom dess yta blivit så varm att bildkvaliteten eller den interna mekanismen kan påverkas.
 • Den maximala möjliga inspelningstiden för kontinuerlig filminspelning när kameran används för att ta bilder med standardinställningarna efter det att kameran har varit avstängd ett tag är på följande sätt. Värdena anger den kontinuerliga tiden från det att kameran börjar spela in till det att kameran avbryter inspelningen.
  Omgivande temperatur: 20 °C
  • Kontinuerlig inspelningstid för filmer (HD): Ca. 29 minuter
  • Kontinuerlig inspelningstid för filmer (4K): Ca. 29 minuter

  Omgivande temperatur: 30 °C
  • Kontinuerlig inspelningstid för filmer (HD): Ca. 29 minuter
  • Kontinuerlig inspelningstid för filmer (4K): Ca. 29 minuter

  Omgivande temperatur: 40 °C
  • Kontinuerlig inspelningstid för filmer (HD): Ca. 29 minuter
  • Kontinuerlig inspelningstid för filmer (4K): Ca. 29 minuter

  [Auto tempavstäng.]: [Standard]

  HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, inte ansluten via Wi-Fi)

  4K: XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M, inte ansluten via Wi-Fi)

 • Exakt hur länge det går att filma varierar beroende på temperaturen, filformat/inställningar för filminspelning, Wi-Fi-nätverksmiljön, samt kamerans tillstånd när inspelningen påbörjas. Om man komponerar om bilden ofta eller tar bilder efter det att kameran har slagits på, stiger temperaturen inuti kameran vilket medför att den möjliga inspelningstiden blir kortare.
 • Om ikonen tänds betyder det att kameran är överhettad.
 • Om kameran avbryter inspelningen på grund av överhettning så låt den ligga avstängd en stund. Vänta med att börja spela in igen tills temperaturen inuti kameran har sjunkit helt.
 • Ha följande punkter i åtanke så går det att filma längre i taget.
  • Håll undan kameran från direkt solljus.
  • Stäng av kameran när den inte används.
 • När punkten[Filformat] är inställd på [AVCHD] är filstorleken för filmer begränsad till ungefär 2 GB. När filmens filstorlek kommer upp i ungefär 2 GB under inspelningen skapas en ny filmfil automatiskt.
 • När punkten[Filformat] är inställd på [MP4] är filstorleken för filmer begränsad till ungefär 4 GB. När filmens filstorlek kommer upp i ungefär 4 GB under inspelningen skapas en ny filmfil automatiskt.