Bildhast. f sökare (stillbild)

Motivets rörelser visas på ett smidigare sätt genom att justera sökarens bildfrekvens under stillbildstagning. Denna funktion är praktisk vid tagning av motiv som rör sig snabbt.

 1. MENU (Kamerainst.2) →[Bildhast. f sökare] → önskad inställning.
  • Denna funktion går att ställa in för önskad knapp med hjälp av [Spec.knapp(Tagn.)].

Menypunktsdetaljer

Hög:
Motivets rörelser visas på ett smidigare sätt i sökaren.
Standard:
Motivet visas med normal bildfrekvens i sökaren.

OBS!

 • När punkten [Bildhast. f sökare] är inställd på [Hög] sjunker upplösningen i sökaren.
 • Punkten [Bildhast. f sökare] är fast inställd på [Standard] i följande lägen:
  • Under uppspelning
  • Under HDMI-anslutning
  • Under kontinuerlig tagning med punkten [Slutartyp] inställd på [Auto] eller [Elektronisk slutare].