Uppspelning på en TV via en HDMI-kabel

För att kunna spela upp bilder som är lagrade i den här produkten på en TV-skärm krävs en HD-TV som är försedd med ett HDMI-uttag samt en HDMI-kabel (säljs separat).

 1. Stäng av både den här produkten och TV:n.
 2. Koppla ihop HDMI-mikrouttaget på den här produkten med HDMI-uttaget på TV:n med hjälp av en HDMI-kabel (säljs separat).

 3. Slå på TV:n och ställ in rätt ingång.
 4. Slå på den här produkten.

  Bilder som är tagna med den här produkten visas på TV-skärmen.

 5. Välj bild genom att trycka på höger/vänster sida på styrratten.
  • Bildskärmen på kameran tänds inte medan uppspelningsskärmen visas.
  • Om uppspelningsskärmen inte visas, så tryck på (uppspelning)-knappen.

”BRAVIA” Sync

Genom att ansluta den här produkten till en TV med stöd för ”BRAVIA” Sync via en HDMI-kabel (säljs separat) går det att styra den här produktens uppspelningsfunktioner med TV:ns fjärrkontroll.

 1. Utför först ovanstående steg för att ansluta kameran till TV:n, och välj sedan MENU (Installation)[HDMI-inställningar][KONTR. FÖR HDMI][På].
 2. Tryck på SYNC MENU-knappen på TV:ns fjärrkontroll och välj önskat läge.
 • När kameran är ansluten till en TV via en HDMI-kabel är menypunkterna som går att välja begränsade.
 • SYNC MENU-manövrer fungerar bara på TV-apparater med stöd för ”BRAVIA” Sync. Se bruksanvisningen till TV-apparaten för närmare detaljer.
 • Om kameran reagerar på något konstigt sätt när den är ansluten till en TV av något annat fabrikat via en HDMI-kabel och du använder TV:ns fjärrkontroll, så välj MENU(Installation) → [HDMI-inställningar][KONTR. FÖR HDMI][Av].

Tips

 • Den här produkten är kompatibel med PhotoTV HD-standarden. När man ansluter SonysPhotoTV HD-kompatibla apparater via en HDMI-kabel (säljs separat) ställs TV:n in på en lämplig bildkvalitet för uppspelning av stillbilder, och du kan uppleva dina foton på ett helt nytt sätt i med häpnadsväckande hög kvalitet.
 • Det går att ansluta den här produkten till Sony-apparater som är kompatibla med PhotoTV HD och är försedda med ett USB-uttag med hjälp av den medföljande mikro-USB-kabeln.
 • PhotoTV HD möjliggör fotografiska uttryck med fina detaljer, och subtila texturer och färgnyanser.
 • Se bruksanvisningen till kompatibla TV-apparater för närmare detaljer.

OBS!

 • Koppla inte ihop den här produkten med en annan apparat via utgångarna samtidigt. Det kan leda till fel på dem.
 • Det kan hända att somliga apparater inte fungerar ordentligt när de ansluts till den här produkten. Det kan till exempel hända att det inte syns någon bild eller inte hörs något ljud.
 • Använd en HDMI-kabel som är märkt med HDMI-logon eller en äkta Sony-kabel.
 • Använd en HDMI-kabel som passar i HDMI-mikrouttaget på den här produkten och i HDMI-uttaget på TV:n.
 • När punkten [TC-utmatning] är inställd på [På] kan det hända att bilden inte matas ut på rätt sätt till en TV eller en ansluten inspelningsapparat. Ställ i så fall in punkten [TC-utmatning][Av].
 • Om bilderna inte visas på TV-skärmen på rätt sätt, så välj MENU (Installation)[HDMI-inställningar][HDMI-upplösning][2160p/1080p], [1080p] eller [1080i] i förhållande till den TV som ska anslutas.
 • Om man ändrar filmens bildkvalitet från 4K till HD eller omvänt under HDMI-utmatning, eller om man byter till ett annat antal bildrutor per sekunder, kan det hända att skärmen blir mörk. Detta beror inte på något fel.
 • När punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på PAL, kan det hända att skärmen tillfälligt blir svart i följande fall. Detta beror inte på något fel.
  • När man startar eller stoppar en filminspelning medan tagningsläget är inställt på något annat läge än (Film) eller .
  • När man ändrar tagningsläget från (Film) eller till något annat läge.
  • När man spelar upp en film för första gången efter att ha gått över till uppspelningsläget.