Zebra

Om ljusstyrkenivån för en del av bilden uppfyller den inställda IRE-nivån visas ett zebramönster över den delen av bilden. Använd zebramönstret som vägledning för att justera ljusstyrkan.

  1. MENU(Kamerainst.2) → [Zebra] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:
Zebramönstret visas inte.
70/75/80/85/90/95/100/100+/ Special1 /Special2:
Används för att justera ljusstyrkenivån.

Tips

  • Det går att registrera värden för kontroll av korrekt exponering och överexponering, samt ljusstyrkenivån för [Zebra]. Inställningarna för bekräftelse av korrekt exponering och överexponering för [Special1] respektive [Special2] med standardinställningarna.
  • För att kontrollera korrekt exponering ställer man in ett standardvärde och ljusstyrkenivåområdet. Ett zebramönster visas över delar som hamnar inom det inställda området.
  • För att kontrollera överexponeringen ställer man in ett minimivärde för ljusstyrkenivån. Zebramönstret visas över områden vars ljusstyrkenivå är lika med eller högre än det inställda värdet.

OBS!

  • Zebramönstret visas inte på apparater som är anslutna via HDMI.