Mittenlås på AF

När man trycker i mitten på styrratten upptäcker kameran motivet i mitten på skärmen och fortsätter sedan att följa det motivet.

 1. MENU (Kamerainst.1) → [Mittenlås på AF][På].
 2. Passa in målramen (A) över motivet och tryck i mitten på styrratten.
  • Tryck i mitten igen för att avsluta följningen.

 3. Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.

Tips

 • Genom att ställa in [Fokusstandard]-funktionen för önskad knapp med hjälp av [Spec.knapp(Tagn.)] går det att aktivera [Mittenlås på AF] genom att trycka på den knappen när punkten [Mittenlås på AF] är inställd på [På] och punkten [Fokusområde] är inställd på [Brett] eller [Mitten]. Det går även att återupptäcka motivet genom att trycka på den knapp som [Fokusstandard]-funktionen är inställd för.
 • När bildskärmen används går det att bestämma vilket motiv som ska följas genom att peka på skärmen. Ställ in punkten [Pekfunktion][På].

OBS!

 • Det kan hända att [Mittenlås på AF]-funktionen inte fungerar särskilt bra i följande fall:
  • När motivet rör sig för fort.
  • När motivet är för litet eller för stort.
  • När det är dålig kontrast mellan motivet och bakgrunden.
  • När det är mörkt.
  • När den omgivande belysningen ändras.
 • AF-följning fungerar inte i följande fall:
  • Vid tagning i det manuella skärpeinställningsläget.
  • När den digitala zoomen används
  • När punkten [Inspelningsinst.] är inställd på [120p]/[100p].
  • När punkten [Bildhastighet] är inställd på [120fps]/[100fps].