Lista över ikoner som visas på bildskärmen

Punkterna som visas i figurerna och deras positioner är bara ett riktmärke och kan vara annorlunda än vad som faktiskt visas på skärmen.

Bildskärmsläge

Sökarläge

I [Intelligent auto]-läget

P/A/S/M läget

För uppspelning

Grundläggande informationsvisning

Histogramvisning

 1. P P* A S M
  Tagningsläge
  Registernummer
  Scenigenkänningsikoner
  NO CARD
  Minneskortstillstånd
  100
  Återstående antal lagringsbara bilder
  Bildförhållande för stillbilder
  24M / 20M / 10M / 8.7M / 6.0M / 5.1M / 2.6M / 2.2M
  Bildstorlek för stillbilder
  Bildkvalitet för stillbilder
  Bildfrekvens
  Inspelningsinställningar för filmer
  Bluetooth-anslutning möjlig/ej möjlig
  Ansluten till smartphone/Ej ansluten till smartphone
  Återstående batterikapacitet
  Varning för svagt batteri
  Strömförsörjning via USB
  Blixtuppladdning pågår
  APS-C/Super 35mm
  Ställa in effekt av 
  AF-belysning
  NFC-funktionen aktiv
  Flygplansläge
  Ingen ljudinspelning för filmer
  Vindbrusreducering
  SteadyShot av/på, varning för skakningsoskärpa
  SteadyS.-brännvidd/Varning för skakningsoskärpa
  Hämtar platsinformation/Kan ej hämta platsinformation
  Överhettningsvarning
  Databasfilen full/databasfilfel
  Smart zoom/ Klarbildszoom/digital zoom
  Visningssätt 
  IPTC-information
  100-0003
  Mappnummer ー filnummer
  Skydd
  Filformat för filmer
  DPOF
  DPOF-markerad
  Dubbelinsp. av video
  PC remote
  Tagning utan slutarklick
  Ljus övervakning
  Lagring av upphovsrättsinformation på
  120fps 60fps 30fps 15fps 8fps 4fps 100fps 50fps 25fps 12fps 6fps 3fps 2fps 1fps
  Bildrutehastighet för inspelning i slow/quick motion
  Skrivning av data pågår/antal bilder som återstår att skrivas
  Avbryt fokus
  Stäng av lås på AF
  Spotfokus
  Spotfokus
  Infraröd fjärrstyrning
  FTP-anslutnings- och FTP-överföringstillstånd
 2. Matningssätt
  Blixtläge/Rödögereducering
  ±0.0
  Blixtkompensering
  Skärpeinställningssätt
  Skärpeinställningsområde
  Mätsätt
  35mm
  Objektivets brännvidd
  7500K A5 G5
  Vitbalans (automatisk, förinställd, undervattensautomatik, special, kulörtemperatur, kulörfilter)
  Opt.dyn.omr/Auto HDR
  +3 +3 +3
  Kreativa inst./Kontrast, mättnad, bildskärpa
  Bildeffekt
  Bilden har upphovsrättsinformation.
  Slutartyp
  Bildhast. f sökare
  Välj insp.media
 3. Lås på AF
  Guide för lock-on-AF-funktionen
  Stäng av lås på AF
  Guide för avstängning av lock-on-AF-funktionen
  Avbryt fokus
  Guide för avstängning av skärpeinställningen


  Gafflingsindikator

  Exponeringskompensation/manuellt uppmätt värde
  STBY
  Beredskapsläge för filminspelning
  REC 1:00:12
  Faktisk inspelningstid (timmar : minuter : sekunder)
  Skärpeindikator
  1/250
  Slutartid
  F3.5
  Bländarvärde
  ISO400
  ISO AUTO
  ISO-känslighet


  Exponeringsinställningsguide

  AE-lås/FEL-lås
  Slutartidsindikator
  Bländarindikator
  Histogram
  Platsinformation
  90°44′55″N
  233°44′55″W
  Latitud/longitudinformation
  Digitalt vattenpass
  Ljudnivåmätare
  DRO/Auto HDR/Auto HDR-bildvarning
  Bildeffektfel
  FTP-överföringstillstånd
  2017-1-1
  10:37AM
  Tagningsdatum
  3/7
  Filnummer/antal bilder i visningsläget
  REC-kontroll
  Spotmätningsområde
  00:00:00:00
  Tidskod (timmar : minuter : sekunder : bildrutor)
  00 00 00 00
  Användarbitar