AF-system (stillbild)

Används för att ställa in skärpeavkänningssystemet (Fasavkänning vid AF/Kontrast AF) när ett objektiv med A-fattning är monterat med hjälp av objektivadaptern LA-EA1/LA-EA3 (säljs separat).

  1. MENU(Kamerainst.1) → [AF-system] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Fasavkänning vid AF:
Skärpan ställs in med hjälp av fasavkännings-AF. Skärpeinställningen går mycket fort.
Kontrast AF:
Skärpan ställs alltid in med hjälp av kontrast-AF. Skärpeinställningen går långsammare. Använd detta läge när det inte går att ställa in skärpan med hjälp av [Fasavkänning vid AF].

OBS!

  • När punkten [AF-system] är inställd på [Kontrast AF] går det inte att använda [Kontinuerlig AF] under [Fokusläge].
  • Följande funktioner går inte att använda när punkten [AF-system] är inställd på [Fasavkänning vid AF]:
    • [Zon], [Utökad flexib. punkt] och [Lås på AF] under [Fokusområde] (Alla sorters skärpeinställningsområden går att använda om kamerans systemmjukvara (firmware) är version 3.00 eller senare.)
  • När punkten [AF-system] är inställd på [Fasavkänning vid AF], ändras punkten [Prioritetinst. AF-S] tillfälligt till [AF] även om den är inställd på [Balanserad fokus].