Installation av Image Data Converter

  1. Ladda ner och installera mjukvaran från följande webbadress.

OBS!

  • Logga in som Administratör.