Antal lagringsbara bilder

När man sätter i ett minneskort i kameran och ställer in ON/OFF (strömbrytaren) på ”ON” visas antalet bilder som går att lagra (med nuvarande inställningar) på skärmen.

OBS!

  • Om ”0” (antalet lagringsbara bilder) blinkar orange betyder det att minneskortet är fullt. Byt minneskort, eller radera bilder från det nuvarande minneskortet.
  • Om ”NO CARD” blinkar orange betyder det att det inte sitter i något minneskort. Sätt i ett minneskort

Antalet bilder som går att lagra på ett minneskort

I nedanstående tabell anges det ungefärliga maximala antalet bilder som går att lagra ett minneskort som är formaterat i den här produkten. Värdena är definierade med hjälp av Sonys standardminneskort för testbruk.

Värdena kan variera beroende på tagningsförhållandena och vilken sorts minneskort som används.

[Bildstorlek]: [L: 24M]
När punkten [Aspekt] är inställd på [3:2]*

(Enhet: bilder)

Kvalitet 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB
Standard 1100 2300 4600 9200
Fin 790 1600 3200 6400
Extra fin 435 870 1750 3500
RAW & JPEG (Komprimerat RAW-format) 215 435 870 1750
RAW (Komprimerat RAW-format) 295 600 1200 2400
RAW & JPEG (Okomprimerat RAW-format) 125 255 510 1000
RAW (Okomprimerat RAW-format) 150 305 610 1200

*När punkten [Aspekt] är inställd på något annat än [3:2] går det att lagra fler bilder än vad som anges i ovanstående tabell. (utom när [RAW] är valt)

OBS!

  • Även om det faktiska antalet lagringsbara bilder är högre än 9 999 visas ”9999”.
  • När bilder som är tagna med andra produkter spelas upp på den här kameran kan det hända att de inte visas i sin verkliga storlek.
  • De angivna antalen gäller vid användning av ett minneskort från Sony.