Synvinkel under filminspelning

Synvinkeln under filminspelning varierar beroende på inställningarna för [Filformat], [Inspelningsinst.], osv.

(A) Synvinkel motsvarande fullt format

  • När punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S 4K] och punkten [Inspelningsinst.] är inställd på [24p 60M]/[24p 100M]/[25p 60M]/[25p 100M]
  • När punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S HD], [AVCHD] eller [MP4]
  • När lägesomkopplaren är inställd på

(B) Bildvinkeln motsvarar ungefär 1,2 gånger den brännvidd som anges på objektivet.

  • När punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S 4K] och punkten [Inspelningsinst.] är inställd på [30p 60M] eller [30p 100M]

(C) Bildvinkeln motsvarar ungefär 1,5 gånger den brännvidd som anges på objektivet.

  • När punkten [APS-C/Super 35mm] är inställd på [På]
  • När punkten [APS-C/Super 35mm] är inställd på [Auto] och ett objektiv avsett för APS-C-format är monterat