Hur man använder Quick Navi-skärmen

Quick Navi-skärmen är en funktion som är optimerad för tagning via sökaren och som gör det möjligt att sköta inställningarna direkt.

 1. Välj MENU(Kamerainst.2) → [DISP-knapp][Skärm] → sätt ett -märke för [För sökare] och välj sedan [Enter].
 2. Tryck på DISP på styrratten för att ställa in skärmläget på [För sökare].
 3. Tryck på Fn-knappen för att gå över till Quick Navi-skärmen.
  • Punkterna som visas i figurerna och deras positioner är bara ett riktmärke och kan vara annorlunda än vad som faktiskt visas på skärmen.

  I auto-läget

  I P/A/S/M-läget

 4. Välj önskad funktion genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten.
 5. Ställ in önskad inställning genom att vrida på den främre ratten.
  • Somliga funktioner går att fininställa med hjälp av den bakre ratten.

För att justera inställningar via de särskilda inställningsskärmarna

Välj önskad funktion i steg 4, och tryck sedan i mitten på styrratten. Den särskilda inställningsskärmen för den funktionen tänds. Följ manöverguiden (A) för att justera inställningarna.

OBS!

 • Punkter som visas i grått på Quick Navi-skärmen går inte att ändra.
 • När [Kreativa inst.] används går somliga inställningar bara att ändra via den särskilda inställningsskärmen.