Fokusförstoring

Det går att kontrollera skärpan genom att förstora bilden före tagningen.

Till skillnad från [MF-hjälp] går det att förstora bilden utan att vrida på skärpeinställningsringen.

 1. MENU (Kamerainst.1) → [Fokusförstoring].
 2. Tryck i mitten på multi-valknappen för att förstora bilden, och välj sedan den del som ska förstoras genom att trycka multi-valknappen uppåt/nedåt/åt vänster/åt höger.
  • Varje gång man trycker i mitten ändras förstoringen.
  • Det går att ställa in startförstoringen genom att välja MENU (Kamerainst.1) → [Urspr. fokusförst.].
 3. Kontrollera att skärpan är rätt inställd.
  • Tryck på (radera)-knappen för att flytta den förstorade delen till mitten av bilden.
  • När skärpeinställningssättet är inställt på [Manuellt fokus] går det att se bilden förstorad medan man ställer in skärpan. Om punkten [AF vid fokusförst.] är inställd på [Av], stängs [Fokusförstoring]-funktionen av när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
  • När man trycker ner avtryckaren halvvägs medan en bild visas förstorad under tagning med autofokus utförs olika funktioner beroende på inställningen för punkten [AF vid fokusförst.].
   • När punkten [AF vid fokusförst.] är inställd på [På]: Autofokuseringen görs om.
   • När punkten [AF vid fokusförst.] är inställd på [Av]: [Fokusförstoring]-funktionen stängs av.
  • Det går att ställa in hur länge bilden ska visas förstorad genom att välja MENU (Kamerainst.1) → [Tid för fokusförst.].
 4. Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.

För att använda förstoringsfunktionen med hjälp av pekmanövrer

Det går att förstora bilden och justera skärpan genom att peka på bildskärmen. Ställ in punkten [Pekfunktion][På] i förväg.
När skärpeinställningssättet är inställt på [Manuellt fokus] går det att använda [Fokusförstoring]-funktionen genom att dubbelknacka på det område som skärpan ska ställas in på.

Tips

 • När förstoringsfunktionen används går det att flytta det förstorade området genom att dra det på pekskärmen.
 • Dubbelknacka en gång till för att avsluta förstoringsfunktionen. När punkten [AF vid fokusförst.] är inställd på [Av] avslutas förstoringsfunktionen när man trycker ner avtryckaren halvvägs.