Lista över lägesomkopplarens lägen

Det går att välja önskat tagningsläge genom att vrida på lägesomkopplaren.

  • Håll frigöringsknappen för lägesomkopplaren i mitten på lägesomkopplaren intryckt och vrid på lägesomkopplaren.

Funktioner som går att välja

(Intelligent auto):
Används för att ta bilder med automatisk scenigenkänning.

P (Autoprogram):
Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländarvärdet). Det går även att välja olika inställningar med hjälp av menyn.

A (Bländarprioritet):
Används för att justera bländaren och ta bilder när man vill göra bakgrunden suddig, m.m.

S (Slutarprioritet):
Används för att ta bilder på motiv som rör sig snabbt osv. genom att ställa in slutartiden för hand.

M (Manuell exponering):
Används för att ta stillbilder med önskad exponering genom att justera exponeringen (både slutartiden och bländarvärdet).

1/2/3 (Hämta från minnet):
Används för att ta bilder genom att hämta fram inställningar för lägen och värden som används ofta och som registrerats i minnet i förväg.

(Film):
Används för att ändra exponeringssättet för filminspelning.

(S&Q-motion):
Används för att filma i slow motion och quick motion.