Κλείδωμα AE

Όταν η αντίθεση ανάμεσα στο θέμα και το φόντο είναι υψηλή, όπως όταν τραβάτε ένα θέμα με οπίσθιο φωτισμό ή ένα θέμα κοντά σε παράθυρο, μετρήστε το φως σε σημείο όπου το θέμα εμφανίζεται να έχει την ενδεδειγμένη φωτεινότητα και κλειδώστε την έκθεση πριν τη λήψη. Για να μειώσετε τη φωτεινότητα του θέματος, μετρήστε το φως σε ένα σημείο που είναι πιο φωτεινό από ό,τι το θέμα και κλειδώστε την έκθεση ολόκληρης της οθόνης. Για να αυξήσετε τη φωτεινότητα του θέματος, μετρήστε το φως σε ένα σημείο που είναι πιο σκοτεινό από ό,τι το θέμα και κλειδώστε την έκθεση ολόκληρης της οθόνης.
  1. Προσαρμόστε την εστίαση στο σημείο στο οποίο έχει ρυθμιστεί η έκθεση.
  2. Γυρίστε το μοχλό διακόπτη AF/MF/AEL στη θέση AEL και πατήστε το κουμπί AEL.

    Η έκθεση κλειδώνει και προβάλλεται η ένδειξη (κλείδωμα AE).
  3. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί AEL, εστιάστε ξανά στο θέμα και τραβήξτε τη φωτογραφία.
    • Αν θέλετε να συνεχίσετε να κάνετε λήψεις με την καθορισμένη έκθεση, διατηρήστε πατημένο το κουμπί AEL κατά τη διάρκεια της λήψης. Αφήστε το κουμπί για να επαναφέρετε την έκθεση.

Συμβουλή

  • Αν επιλέξετε το MENU > (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 2) > [Custom Key] ή το [Custom Key] > [AEL Button] > [AEL toggle], μπορείτε να κλειδώσετε την έκθεση χωρίς να κρατάτε πατημένο το κουμπί.

Σημείωση

  • Το [ AEL hold] και [ AEL toggle] δεν είναι διαθέσιμα με τη χρήση των λειτουργιών ζουμ εκτός του οπτικού ζουμ.