Μορφή αρχείων (στατική εικόνα)

Ορίζει τη μορφή αρχείου για στατικές εικόνες.

 1. MENU > (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 1) > [File Format] > επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

RAW:
Σε αυτήν τη μορφή αρχείου, δεν πραγματοποιείται ψηφιακή επεξεργασία. Επιλέξτε αυτήν τη μορφή για να επεξεργαστείτε εικόνες σε υπολογιστή, για επαγγελματική χρήση.
RAW & JPEG:
Δημιουργούνται ταυτόχρονα μια εικόνα JPEG και μια εικόνα RAW. Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη όταν χρειάζεστε δύο αρχεία εικόνας, ένα JPEG για προβολή και ένα RAW για επεξεργασία.
JPEG:
Η εικόνα έχει εγγραφεί σε μορφή JPEG.

Σχετικά με τις εικόνες RAW

 • Για να ανοίξετε ένα αρχείο εικόνας RAW που έχει εγγραφεί με αυτήν τη φωτογραφική μηχανή, απαιτείται το λογισμικό Imaging Edge. Με το λογισμικό Imaging Edge, μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο εικόνας RAW, στη συνέχεια, να το μετατρέψετε σε μια δημοφιλή μορφή εικόνας όπως JPEG ή TIFF, ή να ρυθμίσετε ξανά την ισορροπία λευκού, τον κορεσμό ή την αντίθεση της εικόνας.
 • Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε τις λειτουργίες [Auto HDR] ή [Picture Effect] στις εικόνες RAW.
 • Οι εικόνες RAW που έχουν ληφθεί από τη φωτογραφική μηχανή εγγράφονται σε συμπιεσμένη μορφή RAW.
 • Οι εικόνες RAW που έχουν εγγραφεί με αυτήν τη φωτογραφική μηχανή έχουν ανάλυση 14 bit ανά pixel. Ωστόσο, η ανάλυση περιορίζεται σε 12 bit στις ακόλουθες λειτουργίες λήψης:
  • [ΜΘ μακράς έκθεσης]
  • [BULB]
  • [Cont. λήψη]
  • [Silent Shooting]

Σημείωση

 • Αν δεν σκοπεύετε να επεξεργαστείτε τις εικόνες σε υπολογιστή, συνιστούμε να κάνετε εγγραφή σε μορφή JPEG.
 • Δεν μπορείτε να προσθέσετε εγγραφή DPOF (σειρά εκτύπωσης) σε εικόνες RAW.