Ταχύτητα οδήγ. AF (ταινία)

Μπορείτε να αλλάξετε ταχύτητα εστίασης όταν χρησιμοποιείτε αυτόματη εστίαση στη λειτουργία ταινίας.

  1. MENU > (Camera Settings2) > [AF drive speed] > επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Γρήγορη:
Θέτει την ταχύτητα οδήγησης AF στο γρήγορη. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για τη λήψη ενεργών σκηνών, όπως αθλητικά.
Κανονική:
Θέτει την ταχύτητα οδήγησης AF στο κανονική.
Αργό:
Θέτει την ταχύτητα οδήγησης AF στο αργή. Με αυτήν τη λειτουργία, η εστίαση αλλάζει ομαλά όταν αλλάζει το θέμα που είναι να εστιαστεί.