Εντοπισμός θέματος (Λειτουργία παρακολούθησης)

Αυτή η φωτογραφική μηχανή έχει την λειτουργία παρακολούθησης που εντοπίζει το θέμα και συνεχίζει να το σημαδεύει με το πλαίσιο εστίασης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση έναρξης για την παρακολούθηση επιλέγοντας από τις περιοχές εστίασης ή καθορίζοντάς τη με τη λειτουργία αφής. Η απαιτούμενη λειτουργία διαφέρει ανάλογα με τη μέθοδο ρύθμισης.

Ρύθμιση της θέσης έναρξης για την παρακολούθηση με την περιοχή εστίασης ([Tracking] στην [Focus Area])

Το επιλεγμένο πλαίσιο εστίασης ρυθμίζεται ως θέση έναρξης για την παρακολούθηση και η παρακολούθηση ξεκινά με το πάτημα του κουμπιού μέχρί τη μέση.

  • Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στη λειτουργία λήψης στατικής εικόνας.
  • Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν η [Focus Mode] έχει ρυθμιστεί στο [Continuous AF].

Ρύθμιση της θέσης έναρξης για την παρακολούθηση με τη λειτουργία αφής ([Touch Tracking] στη [Func. of Touch Operation])

Μπορείτε να ορίσετε το θέμα για παρακολούθηση αγγίζοντάς το στην οθόνη.

  • Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στη λειτουργία λήψης στατικής εικόνας και ταινίας.
  • Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν το [Focus Mode] έχει ρυθμιστεί σε [Single-shot AF], [Automatic AF], [Continuous AF], ή σε [DMF].

Αλλαγή της ρύθμισης της [Focus Area] σε [Tracking] προσωρινά ([Tracking On] στο [Custom Key])

Ακόμα και αν η [Focus Area] έχει ρυθμιστεί σε άλλο από την [Tracking], μπορείτε να αλλάξετε προσωρινά τη ρύθμιση για την [Focus Area] σε [Tracking] πατώντας και κρατώντας το πλήκτρο στο οποίο έχετε αντιστοιχίσει τη λειτουργία [Tracking On].

  • Αντιστοιχίστε τη λειτουργία [Tracking On] στο επιθυμητό πλήκτρο με τη χρήση [Custom Key] εκ των προτέρων.
  • Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στη λειτουργία λήψης στατικής εικόνας.
  • Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν η [Focus Mode] έχει ρυθμιστεί στο [Continuous AF].