Αντ. Ev με καντρ/τρ.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αντιστάθμιση έκθεσης χρησιμοποιώντας το καντράν ή τον τροχό ελέγχου.

  1. MENU > (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 2) > [Dial/Wheel Ev Comp] > επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Off:
Μην αντιστοιχίζετε τη λειτουργία αντιστάθμισης έκθεσης στο καντράν ή τον τροχό ελέγχου.
Τροχός:
Αντιστοιχίζει τη λειτουργία αντιστάθμισης έκθεσης στον τροχό ελέγχου.
Κουμπί:
Αντιστοιχίζει τη λειτουργία αντιστάθμισης έκθεσης στο καντράν ελέγχου.

Σημείωση

  • Εάν αντιστοιχίσετε τη λειτουργία αντιστάθμισης έκθεσης στο καντράν ελέγχου, μπορείτε να διαχειριστείτε τη λειτουργία που ήταν αρχικά αντιστοιχισμένη χρησιμοποιώντας τον τροχό ελέγχου κι αντιστρόφως.
  • Όταν η λειτουργία λήψης ρυθμίζεται σε [Manual Exposure] και το ISO σε [ISO AUTO], η λειτουργία [Dial/Wheel Ev Comp] απενεργοποιείται.