Προσαρμογέας τοποθέτησης LA-EA1/LA-EA3

Εάν χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα τοποθέτησης LA-EA1 ή LA-EA3 (πωλούνται ξεχωριστά), διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες.

Αυτόματη εστίαση:
Διατίθεται μόνο με φακό SAM/SSM

Σύστημα AF:
Phase Detection AF

Επιλογή ΑΕ/ΧΕ:
Μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας τον διακόπτη λειτουργίας στον φακό.

Λειτουργία εστίασης:
Αυτόματη εστίαση μίας λήψης/Συνεχής αυτόματη εστίαση

  • Όταν χρησιμοποιείτε Προσαρμογέα τοποθέτησης στη λειτουργία ταινίας, ρυθμίστε την τιμή διαφράγματος και την εστίαση χειροκίνητα.

Διαθέσιμη περιοχή εστίασης:

[Wide]/[Zone][Center]/[Flexible Spot]/[Expand Flexible Spot]/[Tracking]

SteadyShot:
Στο σώμα