Ρύθμιση αξιολόγησης (Προσαρμοσμένο πλήκτρο)

Ρυθμίζει τον διαθέσιμο αριθμό όταν αξιολογείτε εικόνες με το πλήκτρο στο οποίο έχετε αντιστοιχίσει την [Rating] με τη χρήση [Custom Key].

  1. MENU >(Playback) > [Rating Set(Custom Key)].
  2. Προσθέστε ένα σημάδι στον αριθμό που θέλετε να ενεργοποιήσετε.
    Μπορείτε να επιλέξετε τον επισημασμένο αριθμό με τη ρύθμιση της [Rating] και τη χρήση του προσαρμοσμένου πλήκτρου.