Φορμά AVCHD

Η μορφή AVCHD αναπτύχθηκε για ψηφιακή βιντεοκάμερα υψηλής ανάλυσης όταν γίνεται εγγραφή σήματος HD (Υψηλής ανάλυσης) χρησιμοποιώντας τεχνολογία κωδικοποίησης συμπίεσης υψηλής αποτελεσματικότητας. Η μορφή MPEG-4 AVC/H.264 χρησιμοποιείται για τη συμπίεση δεδομένων βίντεο και το σύστημα Dolby Digital ή Linear PCM χρησιμοποιείται για τη συμπίεση δεδομένων ήχου.
Η μορφή MPEG-4 AVC/H.264 είναι ικανή να συμπιέζει εικόνες με υψηλότερη αποτελεσματικότητα συγκριτικά με τη συμβατική μορφή συμπίεσης εικόνας.

  • Καθώς η μορφή AVCHD χρησιμοποιεί τεχνολογία κωδικοποίησης συμπίεσης, η εικόνα μπορεί να είναι ασταθής σε σκηνές όπου η οθόνη, η οπτική γωνία ή η φωτεινότητα κ.λπ. αλλάζουν δραστικά, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.