Δημιουργία δίσκων Blu-ray από ταινίες με ποιότητα εικόνας υψηλής ανάλυσης

Μπορείτε να δημιουργήσετε δίσκους Blu-ray Disc που μπορούν να αναπαραχθούν σε συσκευές αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray Disc (όπως οι συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray Disc της Sony ή το PlayStation 4, κ.λπ.).

A. Δημιουργία δίσκου με χρήση υπολογιστή

Με έναν υπολογιστή Windows, μπορείτε να αντιγράψετε ταινίες που έχετε εισαγάγει στον υπολογιστή και να δημιουργήσετε δίσκους Blu-ray χρησιμοποιώντας το PlayMemories Home.
Ο υπολογιστής σας πρέπει να έχει δυνατότητα δημιουργίας δίσκων Blu-Ray.
Την πρώτη φορά που δημιουργείτε έναν δίσκο Blu-ray, συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. Το απαραίτητο λογισμικό προστίθεται αυτόματα στον υπολογιστή σας. (Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.)

Για λεπτομέρειες σχετικά τη δημιουργία ενός δίσκου με το PlayMemories Home, ανατρέξτε στον οδηγό βοήθειας του PlayMemories Home.

B. Δημιουργία δίσκου με άλλη συσκευή εκτός υπολογιστή

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε δίσκους Blu-ray με μια συσκευή εγγραφής Blu-ray κ.λπ.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής.

Σημείωση

  • When creating Blu-ray discs using PlayMemories Home from movies recorded in the XAVC S movie format, the image quality is converted to 1920?1080 (60i/50i). Δεν είναι δυνατή η δημιουργία δίσκων με την αρχική ποιότητα εικόνας.
    Για να εγγράψετε ταινίες με την αρχική ποιότητα εικόνας, αντιγράψτε τις ταινίες σε έναν υπολογιστή ή σε ένα εξωτερικό μέσο.