Αυτόματη περιστροφή εγγεγραμμένων εικόνων (Περιστροφή προβολής)

Επιλέγει τον προσανατολισμό όταν αναπαράγονται εγγεγραμμένες εικόνες.

  1. MENU > (Playback) > [Display Rotation] > επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Auto:
Όταν περιστρέφετε τη φωτογραφική μηχανή, η εμφανιζόμενη εικόνα περιστρέφεται αυτόματα ακολουθώντας τον προσανατολισμό της φωτογραφικής μηχανής.
Χειροκίνητα:
Οι εικόνες που έχουν ληφθεί κάθετα εμφανίζονται κάθετα. Αν έχετε ορίσει τον προσανατολισμό της εικόνας με τη λειτουργία [Rotate], η εικόνα θα εμφανιστεί ανάλογα.
Off:
Οι εικόνες εμφανίζονται πάντα οριζόντια.