Δημιουργία δίσκων DVD από ταινίες τυπικής ποιότητας εικόνας

Μπορείτε να δημιουργήσετε δίσκους DVD που μπορούν να αναπαραχθούν σε απλές συσκευές αναπαραγωγής DVD (συσκευές αναπαραγωγής DVD, υπολογιστές με δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων DVD, κ.λπ.).

A. Δημιουργία δίσκου με χρήση υπολογιστή

Με έναν υπολογιστή Windows, μπορείτε να αντιγράψετε ταινίες που έχετε εισαγάγει στον υπολογιστή και να δημιουργήσετε έναν δίσκο DVD χρησιμοποιώντας το PlayMemories Home.
Ο υπολογιστής σας πρέπει να έχει δυνατότητα δημιουργίας δίσκων DVD.
Την πρώτη φορά που δημιουργείτε έναν δίσκο DVD, συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. Εγκαταστήστε την αντίστοιχη προσθήκη λογισμικού ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. (Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.)

Για λεπτομέρειες σχετικά τη δημιουργία ενός δίσκου με το PlayMemories Home, ανατρέξτε στη βοήθεια του PlayMemories Home.

B. Δημιουργία δίσκου με άλλη συσκευή εκτός υπολογιστή

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε δίσκους DVD χρησιμοποιώντας μια συσκευή εγγραφής Blu-ray, HDD κλπ.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής.