Εναλλαγή μεταξύ στατικών εικόνων και ταινιών (Λειτουργία προβολής)

Ρυθμίζει τον τρόπο προβολής (μέθοδος εμφάνισης εικόνας).

  1. MENU > (Playback) > [View Mode] > επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Προβ. ημ/νίας:
Εμφανίζει τις εικόνες κατά ημερομηνία.
Folder View(Still)Προβ. φακέλων(Ακίνητ.):
Εμφανίζει μόνο ακίνητες εικόνες.
Προβολή AVCHD:
Εμφανίζει μόνο ταινίες του φορμά AVCHD.
Προβολή XAVC S HD:
Εμφανίζει μόνο ταινίες σε μορφή XAVC S HD.
Προβολή XAVC S 4K:
Εμφανίζει μόνο ταινίες σε μορφή XAVC S 4K.