Σχετικά με την κλίμακα ζουμ

Η κλίμακα ζουμ που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το ζουμ του φακού αλλάζει σύμφωνα με το επιλεγμένο μέγεθος εικόνας.

Όταν η ρύθμιση [Aspect Ratio] έχει οριστεί σε [3:2]

Μέγεθος εικόνας JPEG Zoom Setting
Μόνο οπτικό ζουμ (έξυπνο ζουμ) Ναι: Ζουμ καθ. εικόν. Ναι: Ψηφιακό ζουμ
L: 24M - Περίπου 2? Περίπου 4?
M: 12M Περίπου 1,4? Περίπου 2,8? Περίπου 5,7?
S: 6.0M Περίπου 2? Περίπου 4? Περίπου 8?