Ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου υπολογιστή: RAW+J PC αποθήκευση εικόνας

Επιλέγει τον τύπο αρχείου για εικόνες που μεταφέρονται στον υπολογιστή στην Λήψη μέσω τηλεχειρισμού υπολογιστή.
Κατά τη λήψη στατικών εικόνων μέσω τηλεχειρισμού υπολογιστή, η εφαρμογή στον υπολογιστή δεν εμφανίζει την εικόνα μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά της. Όταν εκτελείται λήψη RAW+JPEG μπορείτε να επιταχύνετε την επεξεργασία οθόνης μεταφέροντας μόνο εικόνες JPEG αντί για τη μεταφορά εικόνων RAW και JPEG.

*Τηλεχειρισμός υπολογιστή: Χρησιμοποιεί το Imaging Edge (Remote) για τον έλεγχο αυτού του προϊόντος από τον υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών όπως η λήψη και η αποθήκευση εικόνων στον υπολογιστή.

  1. MENU > (Setup) > [PC Remote Settings] > [RAW+J PC Save Img] > επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

RAW & JPEG:
Μεταφέρει και εικόνες RAW και JPEG στον υπολογιστή.
Μόνο JPEG:
Μεταφορά μόνο αρχείων JPEG στον υπολογιστή.
Μόνο RAW:
Μεταφορά μόνο αρχείων RAW στον υπολογιστή.

Σημείωση

  • Η ρύθμιση του [RAW+J PC Save Img] δεν μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια λήψης με τηλεχειρισμό από υπολογιστή. Διαμορφώστε τη ρύθμιση προτού ξεκινήσετε τη λήψη.
  • Η [RAW+J PC Save Img] μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν η [File Format] έχει οριστεί σε [RAW & JPEG].