Τηλεχειρισμός της φωτογραφικής μηχανής μέσω ενός Android smartphone (Κωδικός QR)

Μπορείτε να ελέγξετε αυτό το προϊόν χρησιμοποιώντας το smartphone συνδέοντας το smartphone στη φωτογραφική μηχανή με τη χρήση κωδικού QR.
Διασφαλίστε πως ο [Ctrl w/ Smartphone] έχει ρυθμιστεί στο [On] επιλέγοντας MENU > (Network) > [Ctrl w/ Smartphone].

 1. MENU > (Network) > [Ctrl w/ Smartphone] > [Connection].
  Ο κωδικός QR (A) και η SSID (B) εμφανίζονται στην οθόνη του προϊόντος.

 2. Ανοίξτε την εφαρμογή Imaging Edge Mobile στο smartphone σας και επιλέξτε [Scan QR Code of the Camera].
 3. Επιλέξτε [OK] στην οθόνη του smartphone.
  • Μόλις εμφανιστεί ένα μήνυμα, επιλέξτε ξανά [OK].
 4. Με το smartphone σας, διαβάστε το QR Code που εμφανίζεται στην οθόνη αυτού του προϊόντος.
  Μόλις διαβαστεί το QR code, το μήνυμα [Connect with the camera?] θα εμφανιστεί στην οθόνη του smartphone.
 5. Επιλέξτε [OK] στην οθόνη του smartphone.
  Το smartphone είναι συνδεδεμένο στο προϊόν.
  • Τώρα είναι δυνατή η λήψη εικόνων με τηλεχειρισμό ενώ ελέγχετε τη σύνθεσή τους στην οθόνη του smartphone.

Συμβουλή

 • Μόλις διαβαστεί το QR Code, το SSID (DIRECT-xxxx) και ο κωδικός πρόσβασης αυτού του προϊόντος θα καταχωρηθούν στο smartphone. Αυτό θα σας επιτρέπει να συνδέετε εύκολα, στο μέλλον, το smartphone μέσω Wi-Fi με το προϊόν, επιλέγοντας το SSID. (Set [Ctrl w/ Smartphone] to [On] in advance.)

Σημείωση

 • Μπορεί να προκληθεί παρεμβολή ραδιοκυμάτων καθώς οι συνδέσεις Bluetooth και Wi-Fi (2.4 GHz) χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος συχνοτήτων. Αν η σύνδεση Wi-Fi σας είναι ασταθής, μπορεί να βελτιωθεί κλείνοντας τη λειτουργία Bluetooth του smartphone. Αν το κάνετε αυτό, οι λειτουργία σύνδεσης πληροφοριών τοποθεσίας δεν είναι διαθέσιμη.
 • Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το smartphone με αυτό το προϊόν, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία [One-touch(NFC)] ή διαβάζοντας το QR Code, χρησιμοποιήστε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης.