Λήψη κανονικού λευκού χρώματος για τη ρύθμιση της ισορροπίας λευκού (προσαρμοσμένη ισορροπία λευκού)

Σε μια σκηνή όπου ο φωτισμός περιβάλλοντος αποτελείται από πολλαπλούς τύπους πηγών φωτός, συνιστάται να χρησιμοποιείτε την προσαρμοσμένη ισορροπία λευκού για να αναπαράγετε με ακρίβεια το λευκό χρώμα. Μπορείτε να καταχωρίσετε 3 ρυθμίσεις.

 1. MENU > (Camera Settings1) > [White Balance] > Επιλέξτε ανάμεσα σε [Custom 1] και [Custom 3], και μετά πατήστε τη δεξιά πλευρά του τροχού ελέγχου.
 2. Επιλέξτε και μετά πατήστε στο κέντρο του τροχού ελέγχου.
 3. Κρατήστε το προϊόν με τέτοιο τρόπο ώστε η λευκή περιοχή να καλύπτει πλήρως το πλαίσιο λήψης ισορροπίας λευκού και μετά πατήστε στο κέντρο του τροχού ελέγχου.
  Αφού ο ήχος κλείστρου κάνει μπιπ, εμφανίζονται οι βαθμονομημένες τιμές (Θερμοκρασία χρώματος και Φίλτρο χρώματος).
  • Μετά τη λήψη ενός τυπικού λευκού χρώματος, μπορείτε να εμφανίσετε οθόνη με τις λεπτομερείς ρυθμίσεις πατώντας τη δεξιά πλευρά του τροχού ελέγχου. Μπορείτε να ρυθμίσετε με λεπτομέρειες τους τόνους των χρωμάτων που χρειάζεστε.
 4. Πατήστε στο κέντρο του τροχού ελέγχου.
  Οι βαθμονομημένες τιμές θα καταχωρηθούν. Η οθόνη επανέρχεται στην ένδειξη πληροφοριών εγγραφής, ενώ παράλληλα διατηρεί την καταχωρημένη προσαρμοσμένη ρύθμιση ισορροπίας λευκού.
  • Η καταχωρημένη προσαρμοσμένη ρύθμιση ισορροπίας λευκού θα παραμείνει στη μνήμη μέχρι να αντικατασταθεί με μία άλλη ρύθμιση.

Σημείωση

 • Το μήνυμα [Capturing of the custom WB failed.] υποδεικνύει πως η τιμή βρίσκεται εντός μη αναμενόμενου εύρους, παραδείγματος χάρη όταν το θέμα είναι πολύ ζωντανό. Μπορείτε να καταχωρήσετε τη ρύθμιση σε αυτό το σημείο, αλλά σας συνιστούμε να ρυθμίσετε την ισορροπία λευκού εκ νέου. Όταν οριστεί μια εσφαλμένη τιμή, η ενδεικτική λυχνία ανάβει πορτοκαλί στην οθόνη πληροφοριών εγγραφής. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάβει λευκό όταν η ορισμένη τιμή είναι εντός του αναμενόμενου εύρους.
 • Αν χρησιμοποιήσετε φλας κατά τη λήψη ενός βασικού λευκού χρώματος, η προσαρμοσμένη λευκή ισορροπία λευκού θα καταχωρηθεί με τον φωτισμό από το φλας. Διασφαλίστε πως θα χρησιμοποιήσετε το φλας κάθε φορά που πραγματοποιείτε λήψη με τις ανακληθείσες ρυθμίσεις που έχουν καταχωρηθεί με φλας.