Επιλογή δίσκου για δημιουργία

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν δίσκο η αναπαραγωγή του οποίου θα είναι δυνατή με άλλες συσκευές από μια ταινία που έχει εγγραφεί σε αυτή την κάμερα.
Οι συσκευές με δυνατότητα αναπαραγωγής του δίσκου εξαρτώνται από τον τύπο του δίσκου. Επιλέξτε τύπο δίσκου κατάλληλο για αναπαραγωγή στις συσκευές που θα χρησιμοποιήσετε.
Ανάλογα με τον τύπο της ταινίας, η μορφή της ταινίας μπορεί να μετατραπεί κατά τη δημιουργία του δίσκου.

Ποιότητα εικόνας υψηλής ανάλυσης (Blu-ray Disc)
Ταινίες ποιότητας εικόνας υψηλής ανάλυσης (HD) μπορούν να εγγραφούν σε έναν δίσκο Blu-ray, δημιουργώντας έναν δίσκο υψηλής ανάλυσης ποιότητας εικόνας (HD).
Ένας δίσκος Blu-ray σας επιτρέπει να εγγράφετε μεγαλύτερης διάρκειας ταινίες με ποιότητα εικόνας υψηλής ανάλυσης (HD) συγκριτικά με τους δίσκους DVD.
Μορφές ταινίας με δυνατότητα εγγραφής: XAVC S, AVCHD
Players: συσκευές αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray (συσκευές Blu-ray Disc της Sony, PlayStation 4, κ.λπ.)

Ποιότητα εικόνας υψηλής ανάλυσης (HD) (δίσκος εγγραφής AVCHD)
Ταινίες ποιότητας εικόνας υψηλής ανάλυσης (HD) μπορούν να εγγραφούν σε μέσα DVD, όπως είναι οι δίσκοι DVD-R, δημιουργώντας έναν δίσκο ποιότητας εικόνας υψηλής ανάλυσης (HD).
Μορφές ταινίας με δυνατότητα εγγραφής: XAVC S, AVCHD
Players: Συσκευές αναπαραγωγής δίσκων με μορφή AVCHD (συσκευές Blu-ray Disc της Sony, PlayStation 4, κ.λπ.
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αυτών των δίσκων σε συνηθισμένες συσκευές αναπαραγωγής δίσκων DVD.

Ποιότητα εικόνας τυπικής ανάλυσης (STD)
Ταινίες με ποιότητα εικόνας τυπικής ανάλυσης (STD) που έχουν μετατραπεί από ταινίες ποιότητας εικόνας υψηλής ανάλυσης (HD) μπορούν να εγγραφούν σε μέσα DVD, όπως είναι οι δίσκοι DVD-R, δημιουργώντας έναν δίσκο ποιότητας εικόνας τυπικής ανάλυσης (STD).
Μορφές ταινίας με δυνατότητα εγγραφής: AVCHD
Συσκευές αναπαραγωγής: Απλές συσκευές αναπαραγωγής δίσκων DVD (συσκευές αναπαραγωγής DVD, υπολογιστές με δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων DVD, κ.λπ.)

Συμβουλή

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους τύπους δίσκων 12 cm με το PlayMemories Home.
    BD-R/DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: Μη επανεγγράψιμα
    BD-RE/DVD-RW/DVD+RW: Με δυνατότητα επανεγγραφής
    Δεν είναι δυνατή πρόσθετη εγγραφή.
  • Διατηρείτε πάντα το «PlayStation 4» σας ενημερωμένο με την τελευταία έκδοση λογισμικού συστήματος «PlayStation 4».

Σημείωση

  • 4K movies cannot be recorded on a disc in 4K image quality.