Ρύθμιση της μεθόδου για μεταπήδηση μεταξύ εικόνων(Ρύθμιση μεταπήδησης σε εικόνα)

Ορίζει τον επιλογέα και τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθούν για την εναλλαγή των εικόνων κατά την αναπαραγωγή. Μπορείτε επίσης να βρίσκετε γρήγορα προστατευμένες εικόνες ή εικόνες με συγκεκριμένη διαβάθμιση.

  1. MENU > (Αναπαραγωγή) > [Image Jump Setting] > επιθυμητό στοιχείο.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Κουμπί/τροχός επιλογής:
Επιλέγει το κουμπί ή τον τροχό που θα χρησιμοποιείται για μεταπήδηση μεταξύ των εικόνων.
Μέθοδος μεταπήδησης σε εικόνα:
Ορίζει τη μέθοδο για αναπαραγωγή με τη μεταπήδηση σε εικόνα.

Σημείωση

  • Το [Image Jump Setting] είναι διαθέσιμο μόνο όταν το [View Mode] είναι ρυθμισμένο σε [Date View]. Αν το [View Mode] δεν είναι ρυθμισμένο σε [Date View], η φωτογραφική μηχανή θα αναπαράγει πάντα κάθε εικόνα χωρίς μεταπήδηση όταν χρησιμοποιείτε το χειριστήριο που έχει επιλεγεί μέσω του [Select Dial/Wheel].
  • Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μεταπήδησης εικόνων, τα αρχεία ταινιών παρακάμπτονται πάντα.