Τοποθέτηση της θήκης φακού

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη θήκη φακού για να αποφευχθεί ο επηρεασμός της εικόνας λόγω φωτός που βρίσκεται έξω από το καρέ λήψης.

  1. Αντιστοιχίστε το σχήμα του εξαρτήματος τοποθέτησης της θήκης φακού με την κεφαλή του φακού και περιστρέψτε τη θήκη φακού δεξιόστροφα μέχρι να κουμπώσει στη θέση της.

Σημείωση

  • Τοποθετήστε τη θήκη φακού σωστά. Ειδάλλως, η θήκη φακού μπορεί να μην αποδώσει το επιθυμητό εφέ ή και να ανακλάται εν μέρει επάνω στην εικόνα.
  • Όταν η θήκη φακού έχει τοποθετηθεί σωστά, ο δείκτης (κόκκινη γραμμή) της θήκης φακού συμπίπτει με τον κόκκινο δείκτη επάνω στη θήκη. (Μπορεί να μην υπάρχει ένδειξη θήκης φακού σε ορισμένους φακούς.)
  • Αφαιρέστε τη θήκη φακού όταν χρησιμοποιείτε το φλας, καθώς η θήκη φακού εμποδίζει το φως από το φλας και ενδέχεται να εμφανιστεί στην εικόνα σαν σκιά.
  • Για να αποθηκεύσετε τη θήκη φακού μετά τη λήψη, προσαρτήστε τη θήκη φακού ανάποδα επάνω στο φακό.