Μέγεθος JPEG (στατική εικόνα)

Όσο μεγαλύτερο το μέγεθος της εικόνας, τόσο περισσότερες λεπτομέρειες θα αναπαράγονται όταν η εικόνα εκτυπώνεται σε χαρτί μεγάλων διαστάσεων. Όσο μικρότερο το μέγεθος της εικόνας, τόσο περισσότερες εικόνες μπορούν να εγγραφούν.

  1. MENU > (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 1) > [JPEG Image Size] > επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Όταν η [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί στο 3:2
L: 24M 6000?4000 pixel
M: 12M 4240?2832 pixel
S: 6.0M 3008?2000 pixel

Όταν η [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί στο 16:9
L: 20M 6000?3376 pixel
M: 10M 4240?2400 pixel
S: 5.1M 3008?1688 pixel

Όταν η [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί στο 1:1
L: 16M 4000?4000 pixel
M: 8.0M 2832?2832 pixel
S: 4.0M 2000?2000 pixel

Σημείωση

  • Όταν η [File Format] έχει ρυθμιστεί σε [RAW] ή [RAW & JPEG], το μέγεθος εικόνων RAW ανταποκρίνεται στο «L.»