Χρήση του τροχού ελέγχου

 • Μπορείτε να επιλέξετε στοιχεία ρύθμισης γυρίζοντας ή πατώντας την πάνω/κάτω/δεξιά/αριστερή πλευρά του τροχού ελέγχου. Η επιλογή σας καθορίζεται όταν πατάτε το στο κέντρο του τροχού ελέγχου.
 • Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την επάνω/κάτω/αριστερή/δεξιά πλευρά και το κέντρο του τροχού ελέγχου είναι οι εξής.
  Επάνω πλευρά: DISP (Ρύθμιση οθόνης)
  Κάτω πλευρά: Αντιστάθμ. έκθεσης/Ευρετήριο εικόνων (/)
  Αριστερή πλευρά: Τρόπος λειτουργίας μονάδας (/)
  Δεξιά πλευρά: Κέντρο ISO
  : Τυπική εστίαση
  Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε τις λειτουργίες που θέλετε στην κάτω/αριστερή/δεξιά πλευρά ή στο κέντρο του τροχού ελέγχου.
 • Κατά την αναπαραγωγή, μπορείτε να εμφανίσετε την προηγούμενη/επόμενη φωτογραφία πατώντας την δεξιά/αριστερή πλευρά του τροχού ελέγχου ή περιστρέφοντας τον τροχό ελέγχου.