Εισαγωγή/αφαίρεση κάρτας μνήμης

Επεξηγεί πώς να εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης (πωλείται χωριστά) στο προϊόν.

  1. Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας/κάρτας μνήμης.

  2. Εισαγάγετε την κάρτα μνήμης.

    • Με την κομμένη γωνία προς την κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα, εισαγάγετε την κάρτα μνήμης έως ότου ασφαλίσει στη θέση της. Εισαγάγετε σωστά την κάρτα μνήμης. Στην αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.
  3. Κλείστε το κάλυμμα.

Συμβουλή

  • Όταν χρησιμοποιείτε κάρτα μνήμης με τη φωτογραφική μηχανή για πρώτη φορά, συνιστάται να διαμορφώνετε την κάρτα στη φωτογραφική μηχανή για πιο σταθερή απόδοση της κάρτας μνήμης.

Για αφαίρεσης της κάρτας μνήμης

Ανοίξτε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης και διασφαλίστε πως η λυχνία πρόσβασης (A) είναι σβηστή, μετά πιέστε την κάρτα μνήμης προς τα μέσα απαλά, μία φορά, για να την αφαιρέσετε.