Τηλεχειρισμός της φωτογραφικής μηχανής μέσω ενός iPhone ή iPad (Κωδικός QR)

You can connect an iPhone or iPad to the camera using the QR Code and operate the camera using the iPhone or iPad.
Διασφαλίστε πως ο [Ctrl w/ Smartphone] έχει ρυθμιστεί στο [On] επιλέγοντας MENU > (Network) > [Ctrl w/ Smartphone].

 1. MENU > (Network) > [Ctrl w/ Smartphone] > [Connection].
  Ο κωδικός QR (A) και η SSID (B) εμφανίζονται στην οθόνη του προϊόντος.

 2. Ανοίξτε την εφαρμογή Imaging Edge Mobil στο iPhone ή στο iPad και επιλέξτε [Scan QR Code of the Camera].
 3. Επιλέξτε [OK] στην οθόνη του iPhone ή του iPad.
  • Μόλις εμφανιστεί ένα μήνυμα, επιλέξτε ξανά [OK].
 4. Με το iPhone ή το iPad, διαβάστε το QR Code που εμφανίζεται στην οθόνη αυτού του προϊόντος.
  Το iPhone ή το iPad θα συνδεθεί στο προϊόν.
  • You can now shoot images remotely while checking the composition on the screen of your iPhone or iPad.

Συμβουλή

 • Μόλις διαβαστεί το QR Code, το SSID (DIRECT-xxxx) και ο κωδικός πρόσβασης αυτού του προϊόντος θα καταχωρηθούν στο iPhone ή iPad. Αυτό θα σας επιτρέπει να συνδέετε εύκολα, στο μέλλον, το iPhone ή το iPad μέσω Wi-Fi με το προϊόν, επιλέγοντας το SSID. (Set [Ctrl w/ Smartphone] to [On] in advance.)

Σημείωση

 • Μπορεί να προκληθεί παρεμβολή ραδιοκυμάτων καθώς οι συνδέσεις Bluetooth και Wi-Fi (2.4 GHz) χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος συχνοτήτων. Αν η σύνδεση Wi-Fi σας είναι ασταθής, μπορεί να βελτιωθεί κλείνοντας τη λειτουργία Bluetooth του smartphone. Αν το κάνετε αυτό, οι λειτουργία σύνδεσης πληροφοριών τοποθεσίας δεν είναι διαθέσιμη.
 • Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το iPhone ή iPad σας με αυτό το προϊόν διαβάζοντας το QR Code, χρησιμοποιήστε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης.