Τηλεχειρισμός της φωτογραφικής μηχανής μέσω ενός Android smartphone (SSID)

Μπορείτε να ελέγξετε αυτό το προϊόν χρησιμοποιώντας το smartphone συνδέοντας το smartphone στη φωτογραφική μηχανή με τη SSID και τη χρήση κωδικού.
Διασφαλίστε πως ο [Ctrl w/ Smartphone] έχει ρυθμιστεί στο [On] επιλέγοντας MENU > (Network) > [Ctrl w/ Smartphone].

 1. MENU > (Network) > [Ctrl w/ Smartphone] > [Connection].
  Ο κωδικός QR εμφανίζεται στην οθόνη του προϊόντος.
 2. Πατήστε το κουμπί (Διαγραφή) αυτού του προϊόντος.
  Στην οθόνη αυτού του προϊόντος εμφανίζονται το SSID και ο κωδικός πρόσβασης.

 3. Κάντε εκκίνηση του Imaging Edge Mobile στο smartphone σας.
 4. Επιλέξτε το όνομα μοντέλου αυτού του προϊόντος (DIRECT-xxxx: xxxx).
 5. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που εμφανίζεται σε αυτό το προϊόν.
  Το smartphone είναι συνδεδεμένο στο προϊόν.
  • Τώρα είναι δυνατή η λήψη εικόνων με τηλεχειρισμό ενώ ελέγχετε τη σύνθεσή τους στην οθόνη του smartphone.

Σημείωση

 • Μπορεί να προκληθεί παρεμβολή ραδιοκυμάτων καθώς οι συνδέσεις Bluetooth και Wi-Fi (2.4 GHz) χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος συχνοτήτων. Αν η σύνδεση Wi-Fi σας είναι ασταθής, μπορεί να βελτιωθεί κλείνοντας τη λειτουργία Bluetooth του smartphone. Αν το κάνετε αυτό, οι λειτουργία σύνδεσης πληροφοριών τοποθεσίας δεν είναι διαθέσιμη.