Κλείδωμα κλείστρου AWB (στατική εικόνα)

Μπορείτε να ρυθμίσετε αν θα κλειδωθεί ή όχι η ισορροπία λευκού όταν κουμπί[White Balance] έχει οριστεί στο [Auto] ή [Underwater Auto].

Αυτή η λειτουργία προλαμβάνει αθέμιτες αλλαγές στην ισορροπία λευκού κατά τη συνεχή λήψη ή κατά τη λήψη με το κουμπί κλείστρου πατημένο μέχρι τη μέση.

  1. MENU > (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 1) > [Shutter AWB Lock] > επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Shut. Μέχρι τη μέση:
Κλειδώνει την ισορροπία λευκού ενώ το κουμπί κλείστρου είναι πατημένο μέχρι τη μέση, ακόμα και στην αυτόματη λειτουργία ισορροπίας λευκού. Η ισορροπία λευκού είναι επίσης κλειδωμένη κατά τη συνεχή λήψη.
Cont. Λήψη:
Κλειδώνει την ισορροπία λευκού στη ρύθμιση της πρώτης λήψης κατά τη συνεχή λήψη, ακόμα και στην αυτόματη λειτουργία ισορροπίας λευκού.
Off:
Λειτουργεί με την τυπική αυτόματη ισορροπία λευκού.


Σχετικά με το [AWB Lock Hold] και [AWB Lock Toggle]

Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε την ισορροπία λευκού στην αυτόματη λειτουργία ισορροπίας λευκού αντιστοιχίζοντας τη λειτουργία AWB Lock Hold ή [AWB Lock Toggle] στο προσαρμοσμένο κουμπί. Επιλέξτε MENU > (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 2) > Αντιστοιχίστε [AWB Lock Hold] ή [AWB Lock Toggle] με τη χρήση [Custom Key]. Αν πατήσετε το αντιστοιχισμένο πλήκτρο κατά τη λήψη, η ισορροπία λευκού θα κλειδωθεί.
Η λειτουργία [AWB Lock Hold] κλειδώνει την ισορροπία λευκού με τη διακοπή της αυτόματης προσαρμογής ισορροπίας λευκού ενόσω είναι πατημένο το κουμπί.
Η λειτουργία [AWB Lock Toggle] κλειδώνει την ισορροπία λευκού με τη διακοπή της αυτόματης προσαρμογής ισορροπίας λευκού αφού το κουμπί έχει πατηθεί μια φορά. Όταν πατήσετε ξανά το κουμπί, το κλείδωμα ΑΙΛ απελευθερώνεται.

  • Αν θέλετε να κλειδώσετε την ισορροπία λευκού κατά τη λήψη ταινίας στην αυτόματη λειτουργία ισορροπίας λευκού, επιλέξτε MENU > (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 2) > Assign [AWB Lock Hold] ή [AWB Lock Toggle] με τη χρήση [Custom Key].

Συμβουλή

  • Κατά τη λήψη με φλας ενόσω είναι κλειδωμένη η αυτόματη ισορροπία λευκού, το οι χρωματικοί τόνοι που θα προκύψουν μπορεί να είναι αφύσικοι γιατί η ισορροπία λευκού ήταν κλειδωμένη πριν την εκπομπή του φλας. Στην περίπτωση αυτή, ορίστε [Shutter AWB Lock] στο [Off] ή [Cont. Shooting], και μην χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία [AWB Lock Hold] ή τη λειτουργία [AWB Lock Toggle] κατά τη λήψη. Εναλλακτικά, ορίστε την [White Balance] σε [Flash].