Αναπαραγωγή ταινιών

Αναπαράγει τις εγγεγραμμένες ταινίες.

 1. Πατήστε το κουμπί (αναπαραγωγή) για να εισέλθετε στη λειτουργία αναπαραγωγής.
 2. Επιλέξτε την ταινία που θα αναπαραχθεί χρησιμοποιώντας τον τροχό ελέγχου και πατήστε το κέντρο του τροχού ελέγχου για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Διαθέσιμες λειτουργίες κατά την αναπαραγωγή ταινίας

Μπορείτε να εκτελέσετε αργή αναπαραγωγή, να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλπ, πατώντας την κάτω πλευρά του τροχού ελέγχου.

 • : Αναπαραγωγή
 • : Pause
 • : Γρήγορη προώθηση προς τα εμπρός
 • : Γρήγορη προώθηση προς τα πίσω
 • : Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση (προς τα εμπρός)
 • : Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση (προς τα πίσω)
 • : Επόμενο αρχείο ταινίας
 • : Προηγούμενο αρχείο ταινίας
 • : Εμφάνιση του επόμενου καρέ
 • : Εμφάνιση του προηγούμενου καρέ
 • : Photo Capture
 • : Ρύθμιση της έντασης του ήχου
 • : Κλείσιμο της οθόνης λειτουργιών

Συμβουλή

 • Οι λειτουργίες «Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση (προς τα εμπρός)», «Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση (προς τα πίσω)», «Εμφάνιση του επόμενου καρέ» και «Εμφάνιση του προηγούμενου καρέ» είναι διαθέσιμες κατά την παύση.
 • Τα αρχεία ταινιών που έχουν εγγραφεί με τη χρήση άλλων προϊόντων μπορεί να μην είναι δυνατό να αναπαραχθούν σε αυτήν τη φωτογραφική μηχανή.