Χρήση του μοχλού διακόπτη AF/MF/AEL

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία του κουμπιού AF/MF/AEL στο AF/MF ή AEL αλλάζοντας τη θέση του μοχλού διακόπτη AF/MF/AEL.

Αν μετακινήσετε το μοχλό διακόπτη AF/MF/AEL (A) στη θέση AF/MF και πατήσετε το κουμπί (B), η εστίαση αλλάζει προσωρινά μεταξύ αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας (έλεγχος AF/MF). Όταν μετακινείτε το μοχλό διακόπτη AF/MF/AEL στη θέση AEL και πατάτε το κουμπί, η έκθεση κλειδώνει (κλείδωμα AE).