Μεταφορά εικόνων στον υπολογιστή χωρίς τη χρήση του PlayMemories Home

Το PlayMemories Home σάς επιτρέπει να εισαγάγετε εικόνες. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες του PlayMemories Home, ανατρέξτε στη Βοήθεια του PlayMemories Home.

Μεταφέρετε εικόνες στον υπολογιστή χωρίς να χρησιμοποιήσετε το PlayMemories Home (για Windows)

Όταν εμφανιστεί το AutoPlay Wizard μετά τη σύνδεση μέσω USB ενός υπολογιστή με το προϊόν, πατήστε [Open folder to view files] > [OK] > [DCIM]. Στη συνέχεια, αντιγράψτε τις εικόνες που θέλετε στον υπολογιστή.

Μεταφέρετε εικόνες στον υπολογιστή χωρίς να χρησιμοποιήσετε το PlayMemories Home (για Mac)

Συνδέστε το προϊόν στον υπολογιστή Mac. Κάντε διπλό κλικ στο νέο εικονίδιο που εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας > φάκελο στον οποίο είναι αποθηκευμένη η εικόνα που θέλετε να εισαγάγετε. Στη συνέχεια, κάντε μεταφορά και απόθεση του αρχείου εικόνας στο εικονίδιο σκληρού δίσκου.

Σημείωση

  • Για λειτουργίες όπως η μεταφορά ταινιών XAVC S ή AVCHD στον υπολογιστή, χρησιμοποιήστε το PlayMemories Home.
  • Μην επεξεργαστείτε αρχεία/φακέλους ταινιών AVCHD ή XAVC S από τον συνδεδεμένο υπολογιστή. Τα αρχεία ταινιών μπορεί να καταστραφούν ή να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους. Μη διαγράφετε ή αντιγράφετε ταινίες AVCHD ή XAVC S στην κάρτα μνήμης από τον υπολογιστή. Η Sony δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα που προκύπτουν από τέτοιου είδους λειτουργίες μέσω του υπολογιστή.
  • Αν διαγράψετε εικόνες ή εκτελέσετε άλλες λειτουργίες από τον συνδεδεμένο υπολογιστή, η εικόνα In this case, repair the image database file.