Λίστα λειτουργιών του επιλογέα λειτουργίας

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία λήψης ανάλογα με το θέμα ή τον σκοπό της λήψης.

  1. Στρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία λήψης.

Διαθέσιμες επιλογές

(Intelligent Auto):
Σας επιτρέπει να τραβάτε φωτογραφίες με αυτόματη αναγνώριση σκηνών.

P (Αυτόμ. πρόγραμμα):
Επιτρέπει τη λήψη με αυτόματα ρυθμιζόμενη έκθεση (και για την ταχύτητα κλείστρου και για την τιμή διαφράγματος (τιμή F)). Επίσης μπορείτε να επιλέξετε διάφορες ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το μενού.

A (Προτεραιότητα διαφράγματος):
Επιτρέπει να ρυθμίσετε το διάφραγμα και να τραβήξετε όταν θέλετε για να θολώσετε το φόντο κ.λπ.

S (Προτεραιότητα κλείστρου):
Επιτρέπει να τραβήξετε θέματα σε γρήγορη κίνηση κ.λπ., ρυθμίζοντας με το χέρι την ταχύτητα του κλείστρου.

M (Χειροκίνητη έκθεση):
Επιτρέπει τη λήψη ακίνητων εικόνων με την επιθυμητή έκθεση ρυθμίζοντας την έκθεση (την ταχύτητα κλείστρου και την τιμή διαφράγματος (τιμή F)).

1/2(Ανάκληση μνήμης):
Επιτρέπει να τραβάτε μια εικόνα αφού ανακληθούν λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά ή καταχωρηθούν αριθμητικές ρυθμίσεις εκ των προτέρων.

(Ταινία):
Επιτρέπει την αλλαγή της λειτουργίας έκθεσης για την εγγραφή ταινιών.

(S&Q Motion):
Σας επιτρέπει τη λήψη ταινιών σε αργή κίνηση και γρήγορη κίνηση.

SCN (Επιλογή σκηνικού):
Επιτρέπει τη λήψη με προκαθορισμένες ρυθμίσεις, ανάλογα με τη σκηνή.